ANA SAYFA SORU SOR ŞİFREMİ UNUTTUM

ARAMA

Kategorİler
  Tüm Kategoriler
 No Soru/Cevap  
1701 48001349
ECZ. BEYHAN DEMİRCİ - BEYHAN ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
19.03.13 10:36:42
MAJİSTİRAL İKİ AYRI REÇETEDE DR,REÇETEYE 10GÜNLÜK DOZ İBARESİ YAZMIŞ .DİĞER REÇETEYE İSE 10 GÜNLÜK TEDAVİ AMAÇLI İBARESİ YAZMIŞ BU İKİ REÇETEDEKİ MAJİSTİRALLER BU ŞEKİLDE AÇIKLAMA İBARESİ İLE ÖDENİR Mİ?
Komisyon 19.03.13 16:24:09
ÖDENİR.
1702 48001348
ECZ. NİLGÜN KARSLI ATAY - SARIGÜLLÜK ATAY ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
19.03.13 09:28:03
İYİ GÜNLER SAĞLIK OCAKLARINDA ÇIKAN RAPORLAR İÇİN BAŞHEKİMLİK MÜHÜRÜNE VE İMZASINA GEREK VARMIDIR? TEŞEKÜRLER...
Komisyon 19.03.13 16:30:38
GEREK VAR.
1703 48001347
UMUT ARSLANOĞLU - YENİ UMUT ECZANESİ-ŞAHİNBEY
18.03.13 09:32:42
İYİ GÜNLER: TANI: 07.01.5 - Puberte Prekoks(E30.1) E30.1 PUBERTE PREKOKS.. UZM.HEK.RAPORU, HASTA (KIZ)DOĞ.TARİHİ (01.12.2004), SAĞ.KUR.RAPORUNA GEREK VARMI BU ŞEKİLDE DECAPEPTYL 3.75 ÖDENİRMİ.. TC:10268295148 TŞKR.EDERİZ..
Komisyon 19.03.13 16:27:31
Uzman Hekim Raporu 07.01.5 - Puberte Prekoks(E30.1) ŞEKLİNDE ÖDENİR.
1704 48001346
ECZ. GÜLER ÖZYETKİN - ÖZYETKİN ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
15.03.13 17:12:09
I25 KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIĞI LDL: 157 (07.11.2012) RAMİPRİL+HCTZ 5/12,5 MG SGKFMG / RAMIPRIL+HIDROKLOROTIAZID 04.02 1 Gün 1 x 1 Adet SGKF6X / ISOSORBID MONONITRAT 04.02.1 1 Gün 1 x 1 Adet SGKF98 / KLOPIDOGREL HIDROJEN SULFAT 1 Gün 1 x 1 Adet SGKERW / ASETILSALISILIK ASIT 1 Gün 1 x 1 Adet SGKESD / ATORVASTATIN KALSIYUM 1 Gün 1 x 1 Adet Hastanın yukarıda belirtilen I25.1, I25 hastalığı/hastalıkları ile ilgili ilaçları süre ile kullanması gerekmekte olup, hasta katılım payından muaftır.ŞEKLİNDE 8/11/2012 TARİHİNDE DÜZENLENMİŞ RAPORA GÖRE PLAVİX TABLET ÖDENİR Mİ? TŞK.LER
Komisyon 16.03.13 13:01:04
evet
1705 48001345
ECZ. NİLGÜN KARSLI ATAY - SARIGÜLLÜK ATAY ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
15.03.13 12:34:07
İYİ GÜNLER HASTAYA NORDİTROPİN SİMPLEXX 10 MG YAZILMIŞ HASTANIN İKİNCİ RAPORU BU ŞEKİL DOĞRUMUR? TEŞEKÜRLER... Açıklamalar 06.05.2011 tarihinde Büyüme Hormonu Eksikliği tanısı konularak büyüme hormonu tedavisi başlanan hasta 20.11.2012 tarihinde kontrole geldi.O dönemde büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı ve beslenme bozukluğu yoktu. Yapılan iki ayrı büyüme hormonu testine yanıt vermemişti. Anne boyu:163 cm, baba boyu:171 cm dir. 01.12.2011 tarihinde va:32 kg (25-50p), boy:126.5 cm (<3p,SDS:-2.2),kemik yaşı:7 10/12, takvim yaşı:10 5/12 30.11.2012 tarihinde va:47.5 kg (50-75p),boy 140 cm (10p), kemik yaşı:8.5, takvim yaşı:11 5/12 idi. Tedavi aldığı 1 yıllık dönemde 13.5 cm boy uzaması vardı. Büyüme hormonu tedavisine yanıt alınan, kemik yaşı kronolojik yaştan geri (>2 yıl), epifizleri halen açık, boyu 25P altında olan hastada büyüme hormonu tedavisinin devamına karar verildi. Bir yıl süreyle kullanmak üzere günde 3.36 ünite 10 adet Norditropin 10 mg kartuş (Somatropin) reçetesi yazıldı. İlaç %20? den muaftır. 1x3.36 ünite 3 aylık 10 adet Norditropin 10 mg kartuş SGKFQ9 SOMATROPIN
Komisyon 15.03.13 17:04:37
6.2.6.A- Büyüme hormonu bozuklukları (1) Hastanın yaş grubuna göre endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Bu raporda, ilacın kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilir. Rapor, en fazla 1 yıl süreyle geçerli olup hastanın yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır. (2) İlaçların günlük doz miktarı belirtilmek suretiyle en fazla 3’er aylık dozlar halinde reçete edilebilir. 6.2.6.A-1- Çocuklarda; (1) Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda; a) Yıllık büyüme hızı; 1- 0-4 yaş 6 cm’nin altında, 2- 4 yaş üzeri 4,5 cm’nin altında, 3- Puberte’de; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre endokrinoloji uzman hekimince değerlendirilmesi; b) Kemik yaşı; 1- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olması, 2- Pubertal dönem için sadece epifizlerin açık olması, (Puberte Kıstasları: Erkeklerde gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.) c) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması (hipopituitarizm) tanılarının konması; (Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.) ç) Boy sapması patolojik olan (yani -2,5 SD den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan 2 farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk söz konusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise yada; hastada biyoinaktif büyüme hormonu saptanmış ise (IGF 1 testi ile); d) Pubertal dönemde veya öncesinde geçirilmiş olan beyin ameliyatına (hipofiz bölgesi ameliyatları, hipotalamus-hipofiz aksını etkileyen ameliyatlar gibi) bağlı büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda, epifizlerin açık olması dışında yukarıda sayılan şartlar aranmaz. (2) Bu hususların belirtildiği sağlık kurulu raporu ile hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır. (3) Büyüme hormonu ile tedavisine başlanan hastalar için endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı bir yıl süreli sağlık kurulu raporu düzenlenir. Bu hekimlerce en az 6 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olup olmadığı raporda belirtilir. Aşağıdaki kriterlerden herhangi birinin varlığında tedavi kesilir. (4) Sonlandırma Kıstasları; 1- Epifiz hattı kapandığında veya 2- Yıllık büyüme hızı 5 cm ve altında olduğunda veya 3- Boy uzunluğu kızlarda 155 cm ye erkeklerde 165 cm ye ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır. 6.2.6.A-2- Erişkinlerde; (1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır. (2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda: a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir. b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir. (3) Hipofiz hormonlarından (prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir) tanı için yeterlidir. (4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olduğunun raporda belirtilmesi gereklidir. (5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara erişkin endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak erişkin endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. Rapora tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla 1 yıl süreyle geçerli olacaktır
1706 48001344
ECZ. SELAHATTİN ÖZYURT - HALK ECZANESİ-KİLİS MERKEZ
15.03.13 11:01:47
İYİ GÜNLER ECZACIM DR AYNI REÇETEYE BENEDAY TB VE NERUDA 600 YAZMIŞ TANI OLARAK PERİFERAL DİYABETİK NÖROPATİ YAZMIŞ NOROPATIK AĞRI TANISI GEREKİRMİ TEŞEKKÜRLER
Komisyon 15.03.13 17:00:55
derekir
1707 48001343
ECZ. VİLDAN (YURTSEVEN)KILIÇOĞLU - SERDAR ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
15.03.13 09:48:04
hastaya osteoporoz raporu verilmiş 75 yaş üstü diye yazılmış bu nedenle t değerleri yok ama hastanın reçete çıktısında yaşı 73 çıkıyor bu şekilde ilaç alabilir mi
Komisyon 15.03.13 17:01:37
hastanın sistemdeki yaşı önemlidir
1708 48001342
ECZ. NİLGÜN KARSLI ATAY - SARIGÜLLÜK ATAY ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
14.03.13 18:09:18
İYİ GÜNLER HASTAYA XELODA 500 GM TB. YAZILMIŞ. Kolon Adeno Karsinom, Evresi:T3N2M0, Vücud yüzeyi:1.69 m2,kg:65,Son KT aldığı tedavi:İlk Alacak,Patoloji tarih ve merkezi:Özel Sani Konukoğlu Hast.25.01.2013/855-13 Beraberinde Metoklopropamid tb.3x1, Tropisetron 5mg amp.2x1, Ondansetron 8 mg amp.2x1,Granisetron amp. 2x1,Granisetron tb. 2x1, Ondansetron 4-8 mg tb.2x1, Filgrastim (G-CSF)2x1 30-48 mlü/gün s.c, Lenograstim 2x1 34 Ml/ü sc, Gabapentin 1200-2400 mg/gün p.o, Non-Steroid antienflamatuar ilaçlar uygun dozda, Narkotik analjezikler; morfin 30-150 mg/gün p.o, , Kodein 30-90mg/gün, Tramadol 200 mg/gün, p.o/iv,aprepitant tb 120 mg 1.gün Hidromorfon 8-16-32 mg 1x1 aprepitant 80 mg po 2 ve 3.gün, Fentanyl TTS 25-200 mikrogr/saat 48-72 saatte bir. Palonosetron HCI 0.25 mg iv 1.gün.Oral transmucosal fentanyl citrat -Oxaliplatin 130 mg/m2 iv 2 saatte inf. 1.gün -Capecitabine 2000 mg/m2 po 1-14.günler ,SGKFHB OKZALIPLATIN, SGKF7W KEPASITABIN, SGKERM APREPITANT, SGKFAQ LENOGRASTIM, SGKFHM ONDANSETRON, SGKFHM ONDANSETRON, SGKFTM TRAMADOL HCL, SGKFTN TRAMADOL HCL, SGKF1Q FILGRASTIM, SGKF1J FENTANIL, SGKF57 HIDROMORFON HCL BU ŞEKİL ÜÇ AYLIK ÖDENİRMİ? TEŞEKÜRLER....
Komisyon 15.03.13 17:06:19
endikasyon uyumu aranmaktadır prospektüsüne dikkat ediniz
1709 48001341
ECZ. MEHMET ARSLAN - ARSLAN ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
14.03.13 11:08:02
ATORVASTATIN 20 MG 1X1 PROPILTIOURASIL TB LDL:209.01(11.02.2013) Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) E78.2 HİPERLİPİDEMİ KARMA 11/02/2013 10/02/2014 07.09.2 - Hipertiroidizm(E04-E05) E04.0 TOKSİK OLMAYAN DİFFÜZ GUATR 11/02/2013 10/02/2014 Doktor Bilgileri Dr. Diploma No Dip. Tescil No Branş Adı Soyadı 57196 81980 İç Hastalıkları (Ana Branş) İ.BURHANETTİN SEÇKİN Rapor Etkin Madde Bilgileri Kodu Adı Form Tedavi Şema Adet / Miktar İçerik Mik. SGKFLX PROPILTIOURASIL Ağızdan katı yok SGKESD ATORVASTATIN KALSIYUM Ağızdan katı yok BU RAPORA GÖRE ATORVASTATİN 20 MR VERİLİRMİ?
Komisyon 14.03.13 11:51:09
LDL: 190 üzeri Rapor öncesi 6 ay içinde yapılmış 2 (iki) adet tahlil sonucunda LDL: 190 üzeri olacak. İki tahlil arasında en az bir hafta süre olacak. Bu iki tahlil tarihi ve sonuçları raporda belirtilecek bu şartları sağlıyorsa verebilirsiniz...
1710 48001340
ECZ. ALİ ERKAN ÖTKÜN - ÖTKÜN ECZANESİ-NİZİP
14.03.13 10:50:46
ÖTKÜN ECZANESİ NİZİP ECZ.ALİ ERKAN ötkün İYİ GÜNLER :REMİCADE 100 MG FLK REÇETEDE SEKİZ KUTU YAZILMIŞ KULLANIM DOZU 1*4 HER SEKİZ HAFTADA BİR YAZILMIŞ REÇETEYE İŞLENİŞİNİ NASIL GİRİLEÇEK HASTANIN KİLOSU 84 RAPORDA YAZILMIŞ BİLGİ VERİRSENİZ sevinirim
Komisyon 14.03.13 11:48:40
8 kutu 1*8 112 günde veya 1*4 56 günde girebilirsiniz...
1711 48001339
ECZ. GÖZDE CANSUNAR - ÖYKÜ ECZANESİ-ŞAHİNBEY
14.03.13 08:37:11
mantar ilaçlarının pomad formlarında birden fazla kutu alabilmesi için sistemik olmayan mantar enfeksiyonu diye yazılması gerekirmi? ve tedavi süresi belirtilmesine gerek varmı?
Komisyon 14.03.13 11:47:18
tedavi süresi belirtmesine gerek yok, 28 güne kadar bu endikasyonda ödenir..
1712 48001338
ECZ. BEYHAN DEMİRCİ - BEYHAN ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
13.03.13 18:49:16
ENOKSAPARİN SODYUM(CLEXAN 0.4) TANI KODU 20.00 ICD 10 KODU D.68.8 KOAGÜLASYON BOZUKLUĞU RAPOR TEDAVİ ŞEMASI 1 X 1 BU TANI İLE KATILIM PAYLI ÖDENİR Mİ?
Komisyon 14.03.13 11:45:48
ödenir
1713 48001337
ECZ. GÖZDE CANSUNAR - ÖYKÜ ECZANESİ-ŞAHİNBEY
13.03.13 16:25:00
HASTANIN TANISI GUILLAİN-BARRE SENDROMU SGKF5U IMMUN GLOBULIN IV (INSAN) (SPESIFIK OLMAYAN) 0.4 gr/kg/günden toplam 4 gün kullanması gerekmektedir. gerekmektedir. va:60 kg BU ŞEKİLDE İLAÇLARINI VEREBİLİRMİYİZ
Komisyon 14.03.13 11:44:34
verebilirsiniz..
1714 48001336
ECZ. EBRU KANALICI - CEMİL KANALICI ECZANESİ-ŞAHİNBEY
13.03.13 15:52:49
Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 04.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78) E78.4 HİPERLİPİDEMİ, DİĞER E78.4 HİPERLİPİDEMİ, DİĞER 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) E10.8 İNSÜLİN BAĞIMLI DİYABETES MELLİTÜS, TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLARLA BİRLİKTE E10.8 İNSÜLİN BAĞIMLI DİYABETES MELLİTÜS, TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLARLA BİRLİKTE 07.02.1.2 - Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu(E11) E11.8 İNSÜLİN BAĞIMLI OLMAYAN DİYABETES MELLİTÜS, TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLARLA BİRLİKTE E11.8 İNSÜLİN BAĞIMLI OLMAYAN DİYABETES MELLİTÜS, TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLARLA BİRLİKTE RAPORUN TANI BİLGİLERİ BU ŞEKİLDE BUNA GÖRE STRİP NASIL VERİLECEK?
Komisyon 14.03.13 11:44:08
raporda insülin var ve hasta ünsilin kullanıyorsa ödewnir...
1715 48001335
ECZ. ÜMİT AKGÜL - -NİZİP
13.03.13 15:39:20
İYİ GÜNLER SAYIN ECZACIM; 01.11.2012 TARİHİNDE KLOPİDOGREL HİROJEN SULFAT RAPORU ÇIKMIŞ ASA VE GİS YAZMIYO,SADECE KLOPIGDOREL HIDROJEN SULFAT KULLANABİLİR YAZMIŞ.. ASA 18 OCAK TA KALKTI DİYE BİLİYORUM BU RAPORA ASA YAZILMASINA GEREK VARMI.? İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM...
Komisyon 14.03.13 11:42:47
eski rapor olduğu için eski sut hükümleri aranır..
1716 48001334
ECZ. MEHMET CANSUNAR - CANSUNAR ECZANESİ-ŞAHİNBEY
13.03.13 12:15:41
OSTEOPROZ 75.YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA 75.YAŞI RAPORDA BELİRTİLMİŞ.E REÇETEDE DE BELİRTİLMESİ LAZIMMI.TEŞEKKÜRLER
Komisyon 14.03.13 11:42:04
gerek yok. ödenir
1717 48001333
ECZ. M. NECİP AKPEK - AKPEK ECZANESİ-NİZİP
13.03.13 12:07:18
KLOPIDOGREL HIDROJEN SULFAT Ağızdan katı 75 MG ASA VE DİGER ANTIAGRANLARA KARŞI GİS INTOLERANSI MEVCUT 1 Gün 1 1 Adet Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) Z95.9 KALP VE DAMAR İMPLAT VE GREFTİ, TANIMLANMAMIŞ 24/12/2012 24/12/2013 04.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul. Z95.8 KALP VE DAMAR İMPLANT VE GREFTLERİ, DİĞER 24/12/2012 24/12/2013 BU RAPORA İSTİNADEN PLAVİX 75 MG 1*1 YAZILAN REÇETEYİ VEREBİLİRMİYİM??
Komisyon 14.03.13 11:41:31
(4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir. bu maddeye göre ilgili uzman hekim raporuna göre ödenir.
1718 48001332
ECZ. M. HANİFİ ÇERÇİ - ŞİFA ECZANESİ-NURDAĞI
13.03.13 10:56:59
gaziantep çocuk hastanesinde manuel reçete yazılmış kırmızı acil kaşesi vurulmuş e reçete düzenlenemeiş diye ibare yok geçerlimidir
Komisyon 13.03.13 11:01:56
evet
1719 48001331
ECZ. KÜBRA ÇALMAN - H. DERMAN ECZANESİ-ŞEHİTKAMİL
13.03.13 10:08:52
D50 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ ICD10 KODUYLA PROTIFAR VE FANTOMALT MAMALARINI KATILIM PAYLI VEREBİLİRMİYİZ
Komisyon 13.03.13 11:04:21
hayır
1720 48001330
ECZ. DEMET BEŞE - DEMET ECZANESİ-ŞAHİNBEY
12.03.13 17:02:55
Reçeteye Progestan 100mg tablet Düşük Tehdidi teşhisi ile 3x2 dozu ile 15 kutu yazılmış hasta daha önce de kullandığı için verilebilir mi.?
Komisyon 13.03.13 11:04:59
evet
 
geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8586 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152| ileri

GAZİANTEP ECZACI ODASI